• Nájemce je povinen užívat krabice pouze k účelu, ke kterému je určena, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s krabicemi šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na krabici a k jejímu poškození nebo nadměrnému opotřebení.
  • Standartní výpůjční lhůta krabic je 6 týdnů. Po uplynutí této doby budou krabice odkoupeny za nižší cenu, než byla původně cena za půjčení. 
  • Nájemce nesmí půjčovat krabice dalším osobám. Ručí za něj do té doby, dokud má poskytovatel záznam, že krabice převzal.
  • Nájemce je povinen vrátit krabice ve stejném stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si má krabice prohlédnout a závady hned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a krabice nemusí být vykoupena zpět.
  • Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit poskytovateli. Ten je povinen je zapsat.
  • V případě, že je vrácené zboží v pořádku, pronajímatel převezme vybavení zpět.
  • Kauci za zapůjčené krabice je možné provést pouze v hotovosti. Bude vydáno potvrzení, které je nutné mít sebou při vracení krabic.
  • V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na čísle +420 224 312 082.
  • Cena zapůjčení krabice je 20kč, záloha za krabici je 40kč. Půjčovné se strhává ze zálohy při vrácení.
  • Výkup nezapůjčených krabic 5 Kč.