Půjčovní řád 

  • Nájemce je povinen užívat krabice pouze k účelu, ke kterému je určena, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s krabicemi šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na krabici a k jejímu poškození nebo nadměrnému opotřebení.
  • Standartní výpůjční lhůta krabic je 6 týdnů. Po telefonické dohodě je možno si dobu prodloužit. Po uplynutí této doby budou krabice odkoupeny za nižší cenu, než byla původně cena za půjčení. (tzn.: cena za zpoždění)
  • Nájemce nesmí půjčovat krabice dalším osobám. Ručí za něj do té doby, dokud má poskytovatel záznam, že krabice převzal.
  • Nájemce je povinen vrátit krabice ve stejném stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si má krabice prohlédnout a závady hned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a krabice nemusí být vykoupena zpět.
  • Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit poskytovateli. Ten je povinen je zapsat.
  • V případě, že je vrácené zboží v pořádku, pronajímatel převezme vybavení zpět.
  • Platbu za zapůjčené krabice je možné provést pouze v hotovosti. Bude vydáno potvrzení.
  • V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na čísle +420 733 401 314.
  • Cena zapůjčení krabice je 15kč, záloha za krabici je 40kč. Půjčovné se strhává ze zálohy při vrácení.
  • Výkup nezapůjčených krabic 5 Kč.

Ceník :

Předmět Cena za výdej Cena při vrácení Výkupní cena při zpoždění
Banánová krabice 40Kč 25Kč 5Kč
Stretch fólie- granát(10cm) 40Kč
Stretch fólie (50 cm) 140Kč
Bublinková fólie (1m) 10Kč/m
Mirelon – (1m) 8Kč/m
Igelitový pytel silný 20kč
Lepicí páska transparentní 35Kč
Výkup banánové krabice 5Kč
Kartonová krabice 3 VVL 600x400x400 mm 30kč
Použitá krabice 3 VVL 500x400x400 mm 18Kč
Použitá krabice 3 VVL 500x300x200 mm 15Kč

*www.bananovekrabice.cz jsou provozovány společností CzechExpo s.r.o. Národní 33, Praha 1, ICO 63076730

*Společnost není plátcem DPH.